Skip to main content

Átalakul

Jelentheti még: átalakulni, átalakulás, átalakít, átalakítani, reform, reformál, megreformál, megreformálni, átreformál