Előadás (kétkezes)

Jelentheti még: magyaráz(at), beszámol(ó)