Felsőoktatási törvény

Jelösszetétel: felső + oktat + törvény