Közjegyző

Pontokba szedi az elmondottakat.

Jelentheti még: megjegyzés, megjegyez