Szoros kapcsolat

Jelösszetétel: kapcsolat + mimika