Jelentkezés jelnyelvi vizsgára

  Név

  E-mail cím

  Telefonszám:
  (minta: 06-xx-xxx-xxxx)

  Születési hely és idő:

  Anyja neve:

  Lakcím (értesítési cím):

  Melyik jelnyelvi vizsgára jelentkezik:

  Hol végezte a jelnyelvi képzést?

  Befejezett iskolai végzettség:

  Munkaerőpiaci státusz:

  Foglalkozás:

  Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Az e-mail címem, és (mobil)telefonszámom megadásával kifejezett hozzájárulásomat adom, azok képző általi nyilvántartásához