Jelentkezés jelnyelvi vizsgára


  Név


  E-mail cím


  Telefonszám:
  (minta: 06-xx-xxx-xxxx)


  Születési hely és idő:


  Anyja neve:


  Lakcím (értesítési cím):


  Melyik jelnyelvi vizsgára jelentkezik:


  Hol végezte a jelnyelvi képzést?


  Befejezett iskolai végzettség:


  Munkaerőpiaci státusz:


  Foglalkozás:

  Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Az e-mail címem, és (mobil)telefonszámom megadásával kifejezett hozzájárulásomat adom, azok képző általi nyilvántartásához