(ÚJ) Jelnyelvi tolmácsképzés-2017

A Hallatlan Alapítvány 2017. szeptemberi kezdéssel az új Országos Képzési Jegyzék szerinti, a Felnőttképzési Törvény hatálya alatt működő JELNYELVI TOLMÁCS SZAKMAI KÉPZÉST indít.
A kétéves szakmai képzés során a hallgatók megismerkednek a jelnyelvi tolmács szakma elméleti és gyakorlati ismereteivel, B2 és C1 szintű jelnyelvi vizsgát, majd komplex szakmai vizsgát tesznek. A külső helyszíni gyakorlatok során a hallgatók siket közösségben, siketeket oktató intézményekben hospitálnak, valamint szakmai gyakorlatot teljesítenek működő jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál. A szakmai gyakorlat során lehetőség van többféle szaktolmácsolási fakultáción való részvételre.
Az oktatás a Hallatlan Alapítvány oktatótermeiben zajlik, ahol többek közt lehetőség van a jelnyelvi labor és a videóstúdió használatára, valamint a Hallatlan Alapítvány jelnyelvi tolmácsszolgálatán történő hospitálásra. A képzéshez a tananyagot és a segédanyagokat az Alapítvány biztosítja. Alapítványunk a felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét Minőségirányítási Rendszer alapján végzi, melyben foglaltakat a jelnyelvi tolmácsképzés szervezésében és működtetésében is betartja.
A szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi tolmács
A szakképesítés OKJ száma: 52 223 01
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000867/2014/A001
A szakképzés óraszáma: 1100 x 45 perc (20 % elmélet, 80 % gyakorlat, ezen belül 90 x 45 perc külső helyszíni gyakorlat)
Iskolai kontaktórák óraszáma: 880 x 45 perc
Egyéni felkészülés óraszáma: 220 x 45 perc
A szakképzés ütemezése: 4 félév
Tanítási napok:  péntek 14-19 óra között, és szombat 9-16 óra között
Jelentkezési feltétel: Érettségi bizonyítvány + B1 szintű jelnyelvi tudás (tanúsítvány megléte előny, de nem feltétel)
A szakképzés helyszíne: Hallatlan Alapítvány, 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
A szakképzés ára: 480 000 Ft (120 000 Ft / félév), részletfizetés lehetséges
Jelentkezési határidő: 2017. július 31. Meghosszabbítva: 2017. augusztus 13.
A felvételi vizsga díja: 15.000 Ft. A felvételi vizsga jelnyelvi és magyar nyelvi részből áll, melynek részleteit a képzésre jelentkezőknek személyesen küldjük el.
További információ: [email protected]
SMS: +36-30/208-2007
A megfelelően kitöltött jelentkezési lapot a [email protected] e-mail címre kell küldeni csatolt mellékletként.

A szakképesítés munkaterületének leírása

A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szimultán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját. Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is. A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint dokumentálja.

A tananyag egységei

1. 10549-12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai

A képzésben résztvevők megismerik a hallássérülés, orvosi, anatómiai- élettani társadalmi, szociológiai jellemzőit, pszichológiai, személyiség- és viselkedéslélektani vonatkozásait, a nyelvelsajátítás és nyelvi szocializáció szociolingvisztikai aspektusait, a segítés önismereti, és mentálhigiéniai sajátosságait és törvényszerűségeit.

2. 10550-12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogszabályi hátteret, a siket közösség szociológiai, demográfiai jellemzőit, a tolmácsdiagnosztikai sajátosságokat jelnyelvi laborkörülmények között, a hallássérültekkel történő kommunikáció jellegzetességeit, a jelnyelvi tolmácsolás elméletét, formáit, technikáit és módjait.

3. 10551-12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmács hivatás etikai erkölcsi és magatartásbeli szabályait, és a retorika szabályainak megfelelően képessé válnak a jelnyelvi tolmácsolási technikák és módszerek adekvát alkalmazására különböző helyzetekben.

4. 10552-12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban

A képzésben résztvevők felkészítése a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos feladatok ellátására, a tolmácsszolgáltatás rendszerében való eligazodásra, a tolmácsolási színterekhez való alkalmazkodásra, a területre vonatkozó jogszabályok adekvát alkalmazására, a szimultán és konszekutív tolmácsolás gyakorlatában.

5. 10553-12 Jelnyelv – B2 szint

A képzésben résztvevők középszinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

6. 10554-12 Jelnyelv – C1 szint

A képzésben résztvevők haladó szinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

7. 11498-12 Foglalkoztatás I.

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a képzésben résztvevők alkalmassá váljanak, egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, idegen nyelven összetett mondatokban személyes és szakmai tartalommal egyaránt megfelelően bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódó formanyomtatványt értelemszerűen kitölteni, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet írni.

8. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az álláskeresés gyakorlatára, az álláskeresési csatornák beazonosítására, az álláskeresés különféle módszereiben való eligazodásra, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretekre.

9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre, a felelősségteljes munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása a szakképesítés jellemzőinek figyelembe vételével.
A jelnyelvi tolmácsképzéssel kapcsolatos információk (kezdési időpont, ár, stb.) változtatásával kapcsolatos jogot fenntartjuk!