B2-I. szintű jelnyelvi képzés

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000128

16 alkalmas képzés azok számára, akik a B1-II. szintű jelnyelvi tanfolyamot már elvégezték

Kezdés: 2022. október 24. (hétfő) 17:00 óra. Beiratkozás kezdés előtt fél órával.

Cím: Hallatlan Alapítvány, 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1/5. Kaputelefon: 5

A képzés hetente egy alkalommal hétfői napokon lesz

A tanfolyam díja: 48.000 Ft

Mielőtt megadná az adatait, ismerje meg, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. A képzésben részvevők számára készült tájékoztató ITT.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési űrlapon megadott adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra, ezért mennyiben nem kívánja megadni adatainak valamelyikét, sajnos nem tud részt venni képzésünkön!

JELENTKEZÉS B2-I. SZINTŰ JELNYELVI KÉPZÉSRE:

  Képzés kezdése:

  Családi és utónév:

  Születési családi és utónév:

  Születési helye:

  Születési ideje:

  Anyja születési családi és utóneve:

  Lakcíme:

  Levelezési címe:

  Elektronikus levelezési címe (e-mail):

  Telefonszáma:
  (minta: 06-xx-xxx-xxxx)

  Munkaerőpiaci státusz:

  Legmagasabb befejezett iskolai végzettség:

  Foglalkozása:

  Kérjük, egy pár sorban írja le, honnan hallott a képzésről, illetve miért jelentkezik:

  Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Az e-mail címem, és (mobil)telefonszámom megadásával kifejezett hozzájárulásomat adom, azok képző általi nyilvántartásához