Jogi nyilatkozat

1. Általános szabály

A www.hallatlan.hu valamint www.hallatlan.eu honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel megengedett:

2. Szerzői jog

A www.hallatlan.hu vagy www.hallatlan.eu  honlapja, annak teljes tartalma (jelnyelvi híradó, jelnyelvi szótár, jelnyelvi keretszrejtvény, stb.) szerzői jogvédelem alatt áll. Tulajdonosa a Hallatlan Alapítvány vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

Tilos a honlap bármely részét másolni,  a másolatot eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a hallatlan.hu vagy hallatlan.eu bármely más műbe, publikációba, honlapba történő beépítése.

3. Védjegyek

A www.hallatlan.hu és www.hallatlan.eu honlapján használt védjegy (logo, stb.) a Hallatlan Alapítvány tulajdonában van. Annak másolása, sokszorosítása tilos.

4. A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag oktatási és információs célt szolgálnak.

A Hallatlan Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján – előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok

A Hallatlan Alapítvány honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Hallatlan Alapítvány csupán hozzáférési lehetőséget biztosít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

6. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Hallatlan Alapítvány tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyes jogait, adatait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk: a nevet, címet, telefonszámot és e-mail címet.

A Hallatlan Alapítvány csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. Miután valaki megosztja velünk személyes adatait, egyben felhatalmazza awww.hallatlan.hu -t vagy www.hallatlan.eu-t arra, hogy az információkat a leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználja.

A felhasználó személyes adatai a Hallatlan Alapítvány adatbázisába kerülnek.  Az adatok kezelését az Adatvédelmi Törvény betartásával végezzük.

Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy mérjük az egyes oldalak látogatottságát az oldalra vagy hivatkozásokra történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat a számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely a gépet azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), a böngésző típusa, a számítógép operációs rendszere. Mindez biztosítja, hogy honlapunk az oldalra látogatóknak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok. Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a felhasználó a személyes információit biztonságban tudhassa. Minden, a felhasználó által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

7. A honlap funkcióinak használatáról

Felhasználói közzétételek:

Az Ön által a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagok információk vagy egyéb közlemények (pl. fórumba írás, képeslap szövegezés) nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele.

Fórumok, Chat szobák:

A website-ot működtető cégek jogosultak, de nem kötelesek az oldalak azon részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahová a felhasználók küldik vagy eljuttatják Közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással kommunikálnak, ideértve, de nem kizárólagosan a társalgókat, és egyéb felhasználói fórumokat.

Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, vagy harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

8. A Jogi Közlemények megváltoztatása

A Hallatlan Alapítvány fenntartja a változtatás jogát minden előzetes értesítés nélkül.

A Hallatlan Alapítvány ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy awww.hallatlan.hu és www-hallatlan.eu webhelyre látogatók minden személyes adatát bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Ehhez minden olyan technikai feltételt és eljárási szabályt kialakít, amely a jogszabályok betartásához szükséges. Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk ki. Kivéve akkor, ha ez a honlapunkon megrendelt kiadványok célba juttatásához elengedhetetlen – rendeléskor megadjuk például a csomagküldő szolgálatnak, a postának. Honlapunk létrehozásakor figyelembe vettük az adatvédelemhez kötődő jogszabályokat és a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Különös figyelmet fordítottunk az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.