A2-I. szintű jelnyelvi képzés

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000128

50 órás (14 alkalom) képzés azok számára, akik az A1 szintű jelnyelvi képzést már elvégezték.

Kezdés: 2023. május 16. (kedd) 17:00

Beiratkozás (képzési díj készpénzes befizetése) a kezdés napján 16:30 órától

Cím: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1/5.

A képzés hetente egy alkalommal kerül megtartásra keddi napokon

A képzés díja: 40.000 Ft 

A képzésben résztvevőknek a Munkatankönyv kedvezménnyel 3.500 Ft (készpénzes fizetéssel).

Az A2-I. témakörei:

 • Lakás berendezése, berendezési tárgyak,
 • Közlekedés,
 • Öltözködés, divat
 • Vásárlás, étkezés, élelmiszerek,
 • Kirándulás belföldön,
 • Ünnepek, szokások.

Mielőtt megadná az adatait, ismerje meg, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. A képzésben részvevők számára készült tájékoztató ITT.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési űrlapon megadott adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra, ezért mennyiben nem kívánja megadni adatainak valamelyikét, sajnos nem tud részt venni képzésünkön!

JELENTKEZÉS AZ A2-I. SZINTŰ JELNYELVI KÉPZÉSRE:


  Képzés kezdése:


  Családi és utónév:


  Születési családi és utónév:


  Születési helye:


  Születési ideje:


  Anyja születési családi és utóneve:


  Lakcíme:


  Levelezési címe:


  Elektronikus levelezési címe (e-mail):


  Telefonszáma:
  (minta: 06-xx-xxx-xxxx)


  Munkaerőpiaci státusz:


  Legmagasabb befejezett iskolai végzettség:


  Foglalkozása:

  Kérjük, egy pár sorban írja le, honnan hallott a képzésről, illetve miért jelentkezik:

  Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Az e-mail címem, és (mobil)telefonszámom megadásával kifejezett hozzájárulásomat adom, azok képző általi nyilvántartásához