A2-I. szintű jelnyelvi képzés

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000128

Azok számára, akik az A1 szintű jelnyelvi képzést már elvégezték.

A képzés időtartama 14 hét

Kezdés: 2020.október 14. (szerda), 17:00 óra

PÓT-BEIRATKOZÁS: 2020. október 7. szerda 16:30 óra

A képzés hetente egy alkalommal kerül megtartásra szerdai napokon

A képzés díja: 35.000 Ft 
Vizsga díja: 4.000 Ft

Az A2-I . témakörei:

  • Lakás berendezése, berendezési tárgyak,
  • Közlekedés,
  • Öltözködés, divat
  • Vásárlás, étkezés, élelmiszerek,
  • Kirándulás belföldön,
  • Ünnepek, szokások.

Mielőtt megadná az adatait, ismerje meg, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. A képzésben részvevők számára készült tájékoztató ITT.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési űrlapon megadott adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra, ezért mennyiben nem kívánja megadni adatainak valamelyikét, sajnos nem tud részt venni képzésünkön!

Jelentkezés jelnyelvi képzésre

Melyik jelnyelvi képzésre jelentkezik:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési családi és utóneve:

Neme:

Állampolgársága:

Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:

Lakcíme:

Levelezési címe:

Elektronikus levelezési címe (e-mail):

Telefonszáma:
(minta: 06-xx-xxx-xxxx)

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ):

Adóazonosító jele:

Oktatási azonosítója:

Ha van oktatási azonosítója írja ide:

Munkaerőpiaci státusz:

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség:

Hány szakképesítéssel rendelkezik jelenleg?:

Kérjük, egy pár sorban írja le, honnan hallott a képzésről, illetve miért jelentkezik:

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.