A2-II. szintű jelnyelvi képzés

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000128

A képzés időtartama: 14 alkalom

Azok számára, akik az A2-I. szintű jelnyelvi képzést már elvégezték.

Kezdési ideje: 2020. szeptember 7. (hétfő), 17:00 óra

Beiratkozás: 2020. szeptember 2. (szerda) 14:00-17:00 óra között

Cím: Hallatlan Alapítvány, 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1/5. Kapucsengő: 5

A képzés hetente egy alkalommal kerül megtartásra hétfői napokon 17:00-20:00 óra között

A tanfolyam díja: 35.000 Ft 
Vizsga díja: 4.000 Ft

A2-II. MUNKATANKÖNYV  – A KÉPZÉSEN RÉSZVEVŐKNEK 25% KEDVEZMÉNNYEL, CSAK 3.000 Ft (csak készpénzes fizetéssel).

Témakörök: tanulás, munka, falusi élet, egészség, betegség, ügyintézés

Mielőtt megadná az adatait, ismerje meg, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. A képzésben részvevők számára készült tájékoztató ITT.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési űrlapon megadott adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra, ezért mennyiben nem kívánja megadni adatainak valamelyikét, sajnos nem tud részt venni képzésünkön!

Jelentkezés jelnyelvi képzésre

Melyik jelnyelvi képzésre jelentkezik:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési családi és utóneve:

Neme:

Állampolgársága:

Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:

Lakcíme:

Levelezési címe:

Elektronikus levelezési címe (e-mail):

Telefonszáma:
(minta: 06-xx-xxx-xxxx)

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ):

Adóazonosító jele:

Oktatási azonosítója:

Ha van oktatási azonosítója írja ide:

Munkaerőpiaci státusz:

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség:

Hány szakképesítéssel rendelkezik jelenleg?:

Kérjük, egy pár sorban írja le, honnan hallott a képzésről, illetve miért jelentkezik:

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.