Jelnyelvi tanfolyam

Kik a siketek? Hogyan kommunikálnak? Mi a jelnyelv?
Szeretnéd megismerni? Itt a lehetőség!

A jelnyelvi tanfolyamok célja, hogy közelebb hozza a halló és a “hallatlan” világot egymáshoz. Betekintést nyújt a siketek jelnyelvébe, kultúrájába. Segít a siketek kommunikációjához szükséges ismeretek elsajátításában.

INFORMÁCIÓ hétköznap 10-16 óra között:
SMS: 06-30/591-9292
Telefon/Fax: 06-1/782-29-53
E-mail: [email protected]

HELYSZÍN: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1. emelet 5.
(ügyfélfogadás csak előzetes egyeztetés alapján)

A tanfolyamra a Hallatlan Alapítvány Jelnyelvi és Oktatási Központjában kerül sor.
Cím: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1/5. (kapucsengő: 5).
Cégeknek is vállalunk kihelyezett tanfolyamokat!

A csend szerethető, a jelnyelv megtanulható. Nyiss a Világra!

Tanfolyamaink:

A tanfolyamokkal kapcsolatos információk (kezdési időpont, ár, stb.) változtatásával kapcsolatos jogot fenntartjuk!

Jelentkezés jelnyelvi tanfolyamra

Név

E-mail cím

Telefonszám:
(minta: 06-xx-xxx-xxxx)

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím (értesítési cím):

Tanfolyam szint:

Befejezett iskolai végzettség:

Munkaerőpiaci státusz:

Foglalkozás:

Kérjük, egy pár sorban írja le, honnan hallott a tanfolyamról, illetve miért jelentkezik:

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ (Érvényes 2018.05.21-től):

Önnek, mint a Alapítványunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Alapítványunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az [email protected] e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: [email protected]). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Alapítványunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Alapítványunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a tanfolyamra szóló jelentkezését nem tudjuk regisztrálni.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a http://www.hallatlan.hu/adatvedelem-2/ címen található.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az adatvédelemmel kapcsolatos leírást elolvastam. A személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.